Make your own free website on Tripod.com
動物園奇景
原曲:越吻越傷心
作詞:Grass In The Wind And His Friends
白兔有次約了烏龜比賽鬥拼勁
遇見兩隻野鴨在這路途談談情
仲有隻狒狒周處去扮野問羊型唔型
問鱷魚誠唔誠實如問貓愛不愛狗咁鬼正
 
獵豹野馬與老虎獅子夠晒野性
望下間線班馬仲有樹熊能怡情
仲有野豬一家四隻在努力浮沉泥濘
河馬最惹笑 袋鼠不生性
 
*大笨象猩猩 蠻牛雄鹿白馬約定
明年春天一展本領 跳遠跳高鬥姿整
鶴鷺鷲雞鷹 無聊時候做下記認
誰人假使睇到呢個情境 唔黐都失理性
 
白兔這次跑到半路開始"合"眼訓
迷惘裡聽鸚鵡學說話吟吟沉沉
望到遠方鴛鴦夫婦在水悠悠閒閒神
便行埋叢林搵處陰暗不理蚯蚓一覺好訓
 
話說此際老鼠拉龜拉到氣噴噴
望到靚靚孔雀在與鳳凰鬥迷人
仲有田雞青蛙蟋蟀載歌載舞娛途人
長臂猿最"拽" 松鼠攪攪振
repeat *

10-05-1999